Etusivu

Yhteystiedot

Rakennuspaikka-arviointi

 

Ennen lopullisen toimitussopimuksen allekirjoitusta on tärkeää varmistua siitä, että valittu rakennuspaikka tai tuotantolaitos on sellainen, että laiva tai muu meritekninen tuote kyetään toimittamaan aikataulussa sekä ominaisuuksiltaan ja laadultaan tilaajan vaatimusten mukaisena. Myös rakentajatelakka tai tuotantolaitos saattaa olla kiinnostunut arvioimaan uuden tyyppisen tuotannon edellyttämien toimenpiteiden ja investointien laatua ja laajuutta. LC Shipping tekee rakennuspaikka- ja tuotantolaitosarviointeja, joissa voidaan selvittää mm. organisaatiorakenteen, osaamisen, tuotantolaitoksen, materiaalihallinnon ja tukipalveluiden soveltuvuus aiottuun hankkeeseen tai tuotantoon.