Etusivu

Yhteystiedot

Johtamispalvelut

 

Erityisesti suurissa, yrityksen liiketoiminnan rakenteeseen vaikuttavissa muutoksissa, markkina-aluetta tai tuotevalikoimaa laajennennettaessa, ennakoimattomissa irtisanoutumisissa jne. saattaa eteen tulla tilanne, jossa omat johtamisresurssit ovat tilapäisesti riittämättömät. Laiterä Consulting Oy voi yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa järjestää yritykselle sen tarvitsemat ammattilaiset siihen asti, kunnes tilanne vakiintuu, pysyvät tarpeet voidaan luotettavasti arvioida ja vastaavat rekrytoinnit tehdä.