Etusivu

Yhteystiedot

 

 

Johdon konsultointi

 

Strategiakonsultointi

Autamme yrityksen johtoa ja henkilöstöä tunnistamaan liiketoiminnan keskeiset arvonmuodostus-, ylivoima- ja riskitekijät sekä toiminnan uudet mahdollisuudet. Näiden perusteella muodostamme yhdessä johdon kanssa näkemyksen yrityksen tavoitteista, rakennamme liiketoimintasuunnitelman sekä sitä vastaavan seuranta- ja palautejärjestelmän. Tarvittaessa Laiterä Consulting Oy voi tukea yritystä myös strategian toimeenpanossa ja toteutuksen seurannassa

Projektiliiketoiminnan asiantuntijapalvelut

Tuemme yrityksen johtoa ja sen henkilöstöä projektiliiketoiminnan prosessien ja hallintamenetelmien kehittämisessä ja soveltamisessa. Keskeistä on hankkeiden päämäärien ja seurannan kytkentä yrityksen tavoitteisiin. Tarkoituksenmukaisten käytäntöjen lisäksi oleellinen menestystekijä on organisaation oikea ja joustava rakenne sekä henkilöstön riittävä osaaminen ja hyvin toimiva keskinäinen vuorovaikutus.

Valmennus ja sparraus

Valmennuksen ja sparrauksen tarkoituksena on auttaa valmennettavaa työntekijää tai ryhmää saavuttamaan sekä työnantajan että valmennettavan tavoitteet. Tärkeänä pyrkimyksenämme on työnantajan ja työntekijän näkemyksten yhdensuuntaistaminen, oman toiminnan kehittäminen sekä työssä oppiminen. Tämä vaatii oikein kohdennettuja systemaattisia kehitystoimenpiteitä. Useimmissa tapauksissa valmennettava on yrityksen avainhenkilö: johtaja, esimies- tai asiantuntija. Valmennus on ratkaisukeskeistä ja voi olla yksilöllistä tai pienryhmässä tapahtuvaa.