Etusivu

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön kehittäminen

 

Valmennus ja sparraus

Yrityksen visio, strategia ja arvot ovat henkilöstön kehittämisen lähtökohta. Hyvä kilpailukyky ja tuloksellinen toiminta edellyttää panostusta myös inhimillisiin tekijöihin. Vankka osaaminen, työhyvinvointi, ja hyvät henkilöstökäytännöt parantavat toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä muodostavat perustan yrityksen pitkäjänteiselle menestykselle.

Valmennuksen ja sparrauksen tarkoituksena on auttaa valmennettavaa työntekijää tai ryhmää saavuttamaan sekä työnantajan että valmennettavan tavoitteet. Tärkeänä pyrkimyksenämme on työnantajan ja työntekijän näkemyksten yhdensuuntaistaminen, oman toiminnan kehittäminen sekä työssä oppiminen. Tämä vaatii oikein kohdennettuja systemaattisia kehitystoimenpiteitä. Useimmissa tapauksissa valmennettava on yrityksen avainhenkilö: johtaja, esimies- tai asiantuntija. Valmennus on ratkaisukeskeistä ja voi olla yksilöllistä tai pienryhmässä tapahtuvaa.

Työtapamme lähtökohtana on, että oma oivallus, vaikutusmahdollisuus sekä päivittäisessä työssä näkyvät konkreettiset tulokset saavat aikaan pysyviä myönteisiä muutoksia. Osallistava toimintatapamme saa ihmiset innostumaan ja sitoutumaan uusiin käytäntöihin.

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on hyvä menetelmä myös yrityksen sisäisten ristiriitojen ja lukkiutuneiden ongelmien ratkaisemisessa.

Työmenetelmien kehitys

Henkilöstön kehittämisessa painopiste voi olla myös työmenetelmissä. Kehityshankkeet räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin. Myös työntekijöiden ikä, työkyky- ja kuntoutustarpeet sekä työympäristön terveys- ja turvallisuustekijät otetaan huomioon.

Kokemustiedon siirtäminen

Kokemustiedon välittäminen ihmiseltä toiselle on vaikeaa ilman systemaattista asiaan panostamista. Laiterä Consulting Oy:llä on runsaasti kokemusta ns. hiljaisen tiedon siirtämisestä uusille ammattilaissukupolville. Usein merkittävänä haasteena on myös sovittaa yhteen erilaisista työkulttuureista tulevia ihmisiä. Keskeisenä tavoitteennamme ovat olosuhteet, joissa henkilöstö työskentelee tehokkaasti, toistensa osaamista kunnioittaen, kokemusta täydentäen ja toisiltaan oppien.

Koulutushankkeet

Laiterä Consulting Oy:llä on vankka osaaminen erilaisten koulutushankkeiden järjestämisestä. Avustamme räätälöityjen koulutusprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutussuunnitelman laatimisen, opetuksen järjestämisen ja muun käytännön toteutuksen lisäksi palveluumme voi sisältyä kurssien rahoituksen hankkiminen sellaisissa tilanteissa, joissa yrityksen ulkopuoliseen tukeen tarjoutuu mahdollisuus.